дар

дар sh. дарови m. 1. dhuratë: дар за другарчето dhuratë për shokun. 2. prirje, talent: има дар за музика ka talent për muzikë.