двајца

двајца num. dy (për qenie të gjalla të gj. m.): двај­ца браќа dy vëllezër.