двокатен

двокат/ен, -на, -но mb. dykatësh: двокатна ку­ќа shtëpi dykatëshe.