деветка

деветка sh. деветки f. nënta, nëntëshe: се вози со деветка автобус udhëton me autobusin numër nëntë (udhëton me nëntën, nëntëshen).