деленик

деленик sh. деленици m. 1. ndarës, ai që ndahet zakonisht nga vëllezërit etj.; anëtar i ndarë i një familjeje. 2. mat. i pjesëtueshëm.