делив

делив, -а, -о mb. 1. i ndashëm. 2. mat. i pjesë­tueshëm: бројот што завршува со парен број или со нула е делив со два numri që mbaron me numër (shifër) çift ose me zero është i pjesëtueshëm me dy.