дели

дели pf/impf. I ndaj pjesëtoj: Бесим и Петар ја делат тортата Besimi dhë Petri po e ndajnë tortën. II се дели ndahem, mat. pjesëtohet: 25 се дели со 5 numri 25 pjesëtohet me 5.