делник

делник sh. делници m. ditë pune: * не знае ни делник ни празник nuk di as ditë pune, as ditë feste (vazhdimisht punon).