делница

делница sh. делници f. 1. pjesë e arës së ndarë: северна делница pjesa veriore e arës. 2. largesa ndërmjet dy pikave në rrugë.