десен

дес/ен, на, но mb. i djathtë:*тој ми е десна рака atë e kam dorë të djathtë.