дете

дете sh. деца as. foshnjë, fëmijë: машко дете fëmijë mashkull, djalë;* со деца маштеница не се срка me fëmijë s’bëhet gjë.