дивоградба

дивоградба sh. дивоградби f. objekt i ndërtuar pa leje оваа куќа е дивоградба kjo shtëpi është ndërtuar pa leje.