длаби

длаби impf. thelloj, lugoj: тој полека длабеше со длетото ai thellonte ngadalë me daltë.