дланка

дланка sh. дланки f. pëllëmbë, shuplakë; *се гледа ка­ко на дланка shihet (duket) si në pëllëmbë.