доброволен

добровол/ен, -на, -но mb. vullnetar: доброволен дарител на крв dhurues vullnetar i gjakut.