доверба

доверба f. (vet.nj.) besim: имам доверба во тој човек kam besim në atë njeri.