довери

довери pf. доверува impf. I besoj, i zë besë; lë diçka në besim. II се доверува i besohem, i lihem (di­kujt) në besë.