додаток

додаток sh. додатоци m. 1. shtesë (kompensim): детски додаток shtesë për fëmijë. 2. shtojcë.