доказ

доказ sh. докази m.1. dëshmi. 2. mat. vërtetim: докази има колку сакаш dëshmi ka sa të duash.