долг1

долг1 sh. долгови m. borxh: имаше долгови во банката kishte borxhe në bankë.