домашен

домаш/ен, -на, -но mb. shtëpiak: домашни животни kafshë shtëpiake.