дополни

дополни pf. дополнува impf. 1. plotësoj, shtoj. 2. mbush duke shtuar edhe ca.