достапен

достап/ен, -на, -но mb. i arritshëm; i afrueshëm; i përshtatshëm, i arsyeshëm: достапни цени çmime të arsyeshme.