дотера

дотера pf. дотерува impf. I 1. bie, sjell. 2. stolis, zbukuroj, rregulloj: ја дотерале салата e kanë zbukuruar sallën. II се дотерува rregullohem; zbukurohem, stolisem.