дочек

дочек sh. дочеци m. pritje: срдечен дочек pritje e përzemërt; дочек на Новата година pritja e Vitit të Ri.