дрво

дрво sh. дрва dhe дрвја as. 1. dru: листопадно дрво dru gjethe­rënës. 2. dru që përdoret për djegie: дрво за огрев dru për djegie.