државен

држав/ен, -на, -но mb. shtetëror: државна управа administratë shtetërore.