дува

дува impf. pavet. fryn: *кој се попарил од млекото, дува и на маштеница ai që është djegur nga qumështi, i fryn edhe kosit (dhallës).