дупи

дупи impf., дупне pf. dhe дупнува impf. 1. shpoj, biroj; vrimoj. 2. shtyj (me bërryl etj.). 3. thumboj. 4. fig. ngacmoj.