дух

дух m. 1. shpirt (fuqi e brendshme e njeriut). 2. frymë: во духот на слободата në frymën e lirisë.