еве

еве pjes. ja, qe: еве сум ja (qe) ku jam; еве, сите се собравме ja, u mblodhëm të gjithë.