единец

единец sh. единци m. 1. единец син djalë i vetëm. 2. осамен човек njeri i vetmuar.