единствено

единствено ndajf. 1. vetëm. 2. sidomos, veçanërisht; kryesisht. 3. jashtëzakonisht.