еднаков

еднак/ов, -ва, -во mb. i barabartë: еднакво право за сите e drejtë e barabartë për të gjithë.