еднашка

еднаш/ка ndajf. një herë: тој само еднаш/ка може да погреши ai vetëm një herë mund të gabojë; *еднаш за секогаш një herë e për­gjithmonë.