едносложен

еднослож/ен, -на, -но mb. njërrokësh: едно­сложен збор fjalë njërrokëshe.