едно

едно ndafj. 1. njëlloj, njësoj: сите луѓе не се едно të gjithë njerëzit s’janë njëlloj. 2. përafërsisht, nja: дај едно десет кила ја­болка më jep nja dhjetë kilogramë mollë.