есенешен

есенеш/ен, -на, -но mb. që i përket vjeshtës së kaluar ose vjeshtës së ardhme.