жаба

жаба sh. жаби f. bretkosë zhabë: зелена жаба bretkosë e gjelbër; жаба на суво не крека s’këndon bretkosa në të thatë (nuk këndohet pa pirë).