жалосно

жалосно ndajf. hidhërueshëm, pikë­llueshëm, me hidhërim; për mëkat: жалосно е што таа книга не е објавена është mëkat që ai libër nuk është botuar.