жал

жал m./f. keq; hidhërim; pikëllim: ми беше жал за него më vinte keq për të; за жал не е така për fat të keq nuk është ashtu.