жегавица

жегавица sh. жегавици f. 1. të shpuarit, të therurit: во телото сети остра жегавица në trup ndjeu një të therur të ashpër. 2. insekt që shpon (ther).