жеден

жед/ен, -на, -но mb. 1. i etshëm: многу сум жеден kam etje të madhe. 2. fig. që ka dëshirë të madhe për të bërë diçka.