жед

жед f. (vet. nj.). 1. etje: жедта се гаси со вода etja shuhet me ujë. 2. dëshirë e zjarrtë për diçka: жед за знаење etje për dituri.