желад

желад sh. желади m. lende (kokërr e vogël si lajthi me një kapuç nga njëra anë, që lidhin disa drurë si lisi etj.): желад од даб lende lisi.