желба

желба sh. желби f. 1. dëshirë; urim: голема желба dëshirë e madhe. 2. kërkesë: го сторивме тоа по негова желба e bëmë atë sipas kërkesës së tij.