железнички

железничк/и, -а, -о mb. hekuru­dhor; i hekuru­dhës: железничка ста­ница stacion hekuru­dhor.