жешко

жешко ndajf. nxehtë, vapë: жешко ми е kam vapë, (më vjen nxehtë): надвор е многу жешко jashtë bën shumë vapë.