живејачка

живејачка f. jetesë; jetë: добра живејачка jetesë e mirë; *има живејачка со него mund të jetohet (të kalohet) me të.