животно

животно sh. животни as. 1. kafshë, shtazë. 2. fig. njeri i ashpër ose i pakulturuar, njeri i egër.